Thông tin cá nhân phải được đảm bảo tuyệt đối khi sử dụng dịch vụ. Và tất nhiên, China Southern Airlines luôn tôn trọng điều đó. Tuy nhiên, những thông tin dưới đây sẽ giải thích chúng tôi là ai. Cách chúng tôi thu thập, chia sẻ và sử dụng thông tin cá nhân của bạn. Và cách bạn có thể thực hiện các quyền riêng tư của mình.

CZ làm gì?

Hãng hàng không China Southern Airlines
Hãng hàng không China Southern Airlines

CZ là tên viết tắt của China Southern Airlines Company Limited, thành viên của liên minh hàng không Sky team. CZ hiện hoạt động với hơn 2000 chuyến bay hàng ngày. 224 điểm đến tại 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Mạng lưới của CZ mở rộng với 1062 điểm đến tới 177 quốc gia và vùng lãnh thổ.

CZ thu thập thông tin cá nhân nào và tại sao?

Thông tin cá nhân mà chúng tôi có thể thu thập về bạn thường rơi vào các danh mục sau:

Thông tin mà bạn tự nguyện cung cấp

Để sử dụng Dịch vụ của China Southern, chúng tôi có thể yêu cầu bạn tự nguyện cung cấp thông tin cá nhân riêng tư như:

  • Thông tin liên hệ như tên, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, số fax của bạn
  • Mã số tài khoản Thành viên Sky Pearl
  • Thông tin thanh toán trực tuyến (số thẻ tín dụng, địa chỉ thanh toán)
  • Số hộ chiếu, quốc tịch, quốc gia cư trú
  • Thông tin cá nhân của người khác thuộc nhóm du lịch của bạn

Chúng tôi sử dụng thông tin riêng tư này để giúp bạn di chuyển thuận tiện hơn. Ngoài ra còn để  cung cấp cho bạn các hàng hóa và Dịch vụ khác.

Thông tin mà chúng tôi tự động thu thập

Những thông tin cơ bản mà bạn tự cung cấp cũng như chúng tôi tự thu thập
Những thông tin cơ bản mà bạn tự cung cấp cũng như chúng tôi tự thu thập

Chúng tôi có thể tự động thu thập những thông tin riêng tư nhất định từ thiết bị của bạn khi bạn đăng nhập vào hệ thống. Ở các quốc gia Châu Âu, thông tin này được coi là thông tin cá nhân theo luật bảo vệ dữ liệu hiện hành.

Thông tin chúng tôi tự động thu thập bao gồm các thông tin như địa chỉ IP, loại thiết bị. Mã số duy nhất giúp nhận dạng thiết bị, vị trí và thông tin kỹ thuật khác của bạn. Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về cách thiết bị của bạn tương tác với chúng tôi. Bao gồm cả những trang đã truy cập và các liên kết đã nhấp.

Việc thu thập thông tin này cho phép chúng tôi hiểu rõ hơn về đối tượng khách. Để xem họ đến từ đâu và họ quan tâm đến nội dung nào. Chúng tôi sử dụng thông tin này nhằm mục đích phân tích nội bộ và cải thiện chất lượng để phục vụ hành khách tốt hơn.

Thông tin chúng tôi thu được từ các nguồn của bên thứ ba

Chúng tôi có thể nhận được thông tin riêng tư của bạn từ nguồn của bên thứ ba. Tuy nhiên chỉ các nguồn chúng tôi đã kiểm tra đảm bảo và được sự chấp thuận của bạn. Nếu không thì được pháp luật cho phép hay được yêu cầu tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho chúng tôi.

Loại thông tin riêng tư thu thập từ bên thứ ba như: các chuyên gia du lịch và những người hỗ trợ mảng đặt vé và sắp xếp việc di chuyển. Chúng tôi sử dụng thông tin nhận được để cung cấp dịch vụ cho bạn cũng như đảm bảo tính chính xác của hồ sơ chúng tôi ghi nhận về bạn.

Nhìn chung, chúng tôi sẽ chỉ sử dụng thông tin cá nhân thu thập được từ bạn để phục vụ các mục đích được mô tả trong Thông báo về Quyền riêng tư này hoặc các mục đích chúng tôi sẽ giải thích với bạn vào thời điểm chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn. Tuy nhiên, chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn nhằm các mục đích khác không giống với những mục đích chúng tôi đã thông báo cho bạn nếu luật bảo vệ dữ liệu hiện hành cho phép.

CZ chia sẻ thông tin cá nhân của tôi với ai?

CHúng tôi chỉ chia sẻ thông tin cá nhân trong giới luật pháp cho phép hoặc bạn đồng ý
CHúng tôi chỉ chia sẻ thông tin cá nhân trong giới luật pháp cho phép hoặc bạn đồng ý

Khi bạn đặt Vé máy bay đi Mỹ của China Southern thì với những thông tin các bạn cung cấp chúng tôi có thể tiết lộ cho những người thuộc danh mục sau:

  1. Cho các công ty thành viên của chúng tôi. Nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba và đối tác cung cấp dịch vụ xử lý dữ liệu cho chúng tôi. Hoặc nếu không thì cho các đối tượng xử lý thông tin cá nhân nhằm mục đích được mô tả trong Thông báo về Quyền riêng tư này.
  2. Cho bên thứ ba, chẳng hạn như nhà tuyển dụng và chuyên gia du lịch. Những người đã sắp xếp để chiết khấu, mua vé du lịch hoặc cung cấp các dịch vụ khác đại diện cho bạn. Chúng tôi chỉ chia sẻ dữ liệu với các bên thứ ba này trong phạm vi cần thiết cho việc thực hiện hợp đồng với bạn.
  3. Cho bất kỳ cơ quan thực thi pháp luật có thẩm quyền nào mà chúng tôi tin rằng việc tiết lộ là cần thiết.
  4. Cho bất kỳ người nào khác với điều kiện bạn đồng ý tiết lộ

Gọi điện Chat Zalo